انواع چرم رنگی

انواع چرم تمام شده 


در مجموعه سارامین چرم و ساق رنگ شده شترمرغ  در انواع زیر موجود است.


انواع چرم بدن شترمرغ


چرم کراست شترمرغ

چرم کراست شترمرغ

چرم شترمرغ لباسی

چرم شترمرغ لباسی

چرم شترمرغ کیفی و کفشی 

جرم شترمرغ کفشی

چرم شترمرغ مدل کابوی 

جرم شترمرغ کابوی


cowboy style

 

چرم شترمرغ مدل رستیک 

Rustic finish style


Red Rustic leather


Yellow Rustic ostrich leather

 ساق پای شترمرغ


 *ساق با ناخن و بدون ناخن درهمه مدل ها موجود است.

 ساق شترمرغ معمولی

ساق شترمرغ پتینه

 

ساق شترمرغ نبوک

ساق شترمرغ کراست